Állásajánlatok

ÁNTSZ által elrendelt köt. tüdőszűrésÁllásajánlataink

FELHÍVÁS

A II.  kerületben házi gyermekorvosi praxis eladó!

Érdeklődni lehet: Lénárt Éva alapellátásért felelős koordinátornál

                                  Telefon: 06/70 376-1333ÁLLÁSPÁLYÁZATOK


Budapest Főváros II. Kerületi Önlormányzat Egészségügyi Szolgálata a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A-alapján pályázatot hírdet

Munkakör betöltésére: Pénzügyi előadó
Közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Budapest, 1027 Budapest, Kapás u. 22.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Kötelezettségvállalások (szerződések, megrendelők), szállítói és vevői számlák rögzítése, feldolgozása, rendszeres egyeztetése, pénzügyi teljesítésre történő előkészítése. Kimutatások készítése vezetői instrukció alapján.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az rányadók.
Pályázati feltételek: Középiskola/gimnázium, Végzettséget igazoló okiratok másolatai, • Pénzügyi területen - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat • Önéletrajz • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a bizottság megtekintheti A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: • CT Ecostat program gyakorlati ismerete - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat • Kötelezettségvállalás (szerződéskezelés) folyamatának és rögzítésének ismerete - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat • Költségvetési területen szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat Elvárt kompetenciák: • Közgazdasági szakközépiskolai, vagy Gimnáziumi érettségi, • Középfokú pénzügyi/számviteli szakképzettség, • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Középiskola/gimnázium, Végzettséget igazoló okiratok másolatai, • Pénzügyi területen - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat • Önéletrajz • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a bizottság megtekintheti
A munkakör betöltésének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 30.
A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat címére történő megküldésével (1027 Budapest, Kapás u. 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IG/2019/75 , valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi előadó.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 15.
A pályázati kiírás további közétételi helye, ideje: www.kozigallas.gov.hu
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információk: A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rédl Erika gazdasági igazgató nyújt a 06/1 488-7544-es telefonszámon.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. január 14.
Betegjogi képviselő neve elérhetősége félfogadás helye és ideje Betegjogok Egészségügyi dolgozók jogai Sürgősség esetei Beutaló kötelezettség Külföldiek ellátása Módosult GFR formula Térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások Vonatkozó jogszabályok Főigazgatói utasítás hálapénzről Panaszügyek kezelése Háziorvos által kérhető vizsgálatok Laboratóriumi vizsgálatkérő lap Lelet átvételi meghatalmazás TÁJÉKOZTATÓ tüdőszűrés változásáról NYILATKOZAT működési engedélyről HÁZIREND Tájékoztató CT, MRI beutalásról Vizsgálati előkészítések A nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű, intézmény által kötött szerződések 2014. A nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű, intézmény által kötött szerződések 2015. A nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű, intézmény által kötött szerződések 2016. A nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű, intézmény által kötött szerződések 2017. Közbeszerzési terv 2014. Közbeszerzési terv 2015. Közbeszerzési terv 2016. Közbeszerzési terv 2017. Gyógyászati segédeszköz bolt Internetes előjegyzés EESZT bevezetését követően alkalmazandó laborbeutalás labor:synlab_Szakorvosi_kemia labor:synlab_szerol_háziorvosi labor:synlab_szerol_szakorvosi labor:synlab_teny_szakorvosi labor:synlab_tenyésztés_háziorvosi labor:jános_vércsopkérő labor:OEKvizsgalatkero_terhes_hepatitisz_szures1 labor:ovszkéről labor:SynlabkémiaHaziorvosi labor:synlabPRIVAT_KEMIA_20170701 labor:synlabPRIVAT_SZEROLOGIA_-20170601 labor:synlabPRIVAT_TENYESZTES_-20170601 Külső intézetekbe kiküldendő vizsgálatok Közbeszerzés statisztika (2017) Egészségügyi leletek megtekintése (EESZT) Labor 2018.11.10.


FENNTARTÓ: BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT