Állásajánlatok

ÁNTSZ által elrendelt köt. tüdőszűrésÁllásajánlataink

 


ÁLLÁSPÁLYÁZATOK


Budapest Főváros II. Kerületi Önlormányzat Egészségügyi Szolgálata pályázatot hírdet

Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata 

az egészségügyi szolgálati jogviszonyra vonatkozó

2020. évi C. Törvény alapján pályázatot hirdet:

________________________________________________________________________________________________________                                              

                                                    

                                                                                                         

Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata

Fizikoterápia Szakrendelés

1 fő Fizioterápiás szakasszisztens

munkakör betöltésére 

Az egészségügyi szolgálati jogviszony időtartama:

 • Határozatlan idejű egészségügyi szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: heti 40 óra, 3 hónapos munkaidőkeret

A munkavégzés helye: 1028 Budapest, Községház u. 12. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • asszisztensi tevékenység, végzettségben meghatározott szakmai kompetenciának megfelelő munkavégzés, munkaköri leírásban rögzített irányelvek alapján.

Illetmény és juttatások:

 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2020. évi C. Törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet
 • Fizioterápiás szakasszisztens végzettség
 • Érvényes működési nyilvántartási kártya megléte
 • MESZK tagság
 • COVID - igazolvány megléte

 Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Önéletrajz
 • Végzettséget igazoló okiratok másolatai
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Működési nyilvántartásról másolat
 • MESZK tagsági igazolás
 • Nyilatkozat - Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a bíráló bizottság megtekintheti, továbbá a pályázó a személyes adatait is tartalmazó pályázati anyagát a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata rendelkezésére bocsátja annak erre vonatkozó, írásban történő visszavonásáig
 • A postai úton beküldött pályázati anyag - sikertelen pályázat esetén, a pályázati lezárás után, - postai úton, tértivevényes ajánlott küldeményként, a megadott lakcímre minden esetben visszaküldésre kerül.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 • 2021. október 11.

A pályázat benyújtásának határideje:

 • 2021. szeptember 24.
 • A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tornyosné Bagosi Melinda ápolási igazgató nyújt, a 488-7500 telefonszámon

A pályázat benyújtásának módja:

 • A pályázatot postai úton, vagy személyesen lehet eljuttatni a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata, 1027 Budapest, Kapás u. 22. címre, Tornyosné Bagosi Melinda ápolási igazgatónak címezve.
 • Kérjük, a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IG/2021/883/2. valamint a munkakör megnevezését: „Községház u. Fizikoterápia / Asszisztens”.

A pályázat elbírálásának határideje:

 • 2021. október 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

 • www.kapas.hu

A publikálás időpontja: 2021. szeptember 3.

____________________________________________________________________________

Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata

Belgyógyászat

1 fő - Diabetológiai szakápoló (54) 

munkakör betöltésére

Az egészségügyi szolgálati jogviszony időtartama:

 • Határozatlan idejű egészségügyi szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: heti 40 óra 3 hónapos munkaidőkeret

A munkavégzés helye: 1027 Budapest, Kapás u. 22.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • asszisztensi tevékenység, végzettségben meghatározott szakmai kompetenciának megfelelő munkavégzés, munkaköri leírásban rögzített irányelvek alapján.

 Illetmény és juttatások:

 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2020. évi C. Törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet
 • Diabetológiai szakápoló (54) végzettség
 • Érvényes működési nyilvántartási kártya megléte
 • MESZK tagság
 • COVID – igazolvány megléte

 Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Önéletrajz
 • Végzettséget igazoló okiratok másolatai
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Működési nyilvántartásról másolat
 • MESZK tagsági igazolás
 • Nyilatkozat - Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a bíráló bizottság megtekintheti, továbbá a pályázó a személyes adatait is tartalmazó pályázati anyagát a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata rendelkezésére bocsátja annak erre vonatkozó, írásban történő visszavonásáig

 

A postai úton beküldött pályázati anyag - sikertelen pályázat esetén, a pályázati lezárás után, - postai úton, tértivevényes ajánlott küldeményként, a megadott lakcímre minden esetben visszaküldésre kerül. 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 • 2021. október 11.

A pályázat benyújtásának határideje:

 • 2021. szeptember 24.
 • A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tornyosné Bagosi Melinda ápolási igazgató nyújt, a 488-7500 telefonszámon

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot postai úton, vagy személyesen lehet eljuttatni a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata, 1027 Budapest Kapás u. 22. címre, Tornyosné Bagosi Melinda ápolási igazgatónak címezve.

Kérjük, a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:

IG/2021/809/3.”, valamint a munkakör megnevezését: „Belgyógyászat / Asszisztens”. 

A pályázat elbírálásának határideje:

 • 2021. október 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

 • www.kapas.hu

A publikálás időpontja: 2021. szeptember 3.

______________________________________________________________________________________

                                                                                                                      IG/2021/247/4.

 

Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata 

az egészségügyi szolgálati jogviszonyra vonatkozó

2020. évi C. Törvény alapján

pályázatot hirdet

a Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata

Pulzus Egészségközpont

1 fő Kardiológiai és angiológiai szakasszisztens (54), vagy OKJ Ápoló

munkakör betöltésére 

Az egészségügyi szolgálati jogviszony időtartama:

 • Határozatlan idejű egészségügyi szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: heti 40 óra 3 hónapos munkaidőkeret

A munkavégzés helye: 1024 Budapest, Fillér u. 4-6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • asszisztensi tevékenység, végzettségben meghatározott szakmai kompetenciának megfelelő munkavégzés, munkaköri leírásban rögzített irányelvek alapján.

Illetmény és juttatások:

 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2020. évi C. Törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet
 • Kardiológiai és angiológiai szakasszisztens (54), vagy OKJ Ápolói végzettség
 • Érvényes működési nyilvántartási kártya megléte
 • MESZK tagság
 • COVID - igazolvány megléte

 Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Önéletrajz
 • Végzettséget igazoló okiratok másolatai
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Működési nyilvántartásról másolat
 • MESZK tagsági igazolás
 • Nyilatkozat - Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a bíráló bizottság megtekintheti, továbbá a pályázó a személyes adatait is tartalmazó pályázati anyagát a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata rendelkezésére bocsátja annak erre vonatkozó, írásban történő visszavonásáig
 • A postai úton beküldött pályázati anyag - sikertelen pályázat esetén, a pályázati lezárás után, - postai úton, tértivevényes ajánlott küldeményként, a megadott lakcímre minden esetben visszaküldésre kerül.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 • 2021. október 11.

A pályázat benyújtásának határideje:

 • 2021. szeptember 24.
 • A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tornyosné Bagosi Melinda ápolási igazgató nyújt, a 488-7500 telefonszámon

A pályázat benyújtásának módja:

 • A pályázatot postai úton, vagy személyesen lehet beadni a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata, 1027 Budapest, Kapás u. 22. címre, Tornyosné Bagosi Melinda ápolási igazgatónak címezve.
 • Kérjük, a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IG/2021/247/4. valamint a munkakör megnevezését: „Pulzus / Kardiológiai és angiológiai szakasszisztens, vagy OKJ Ápoló”.

A pályázat elbírálásának határideje:

 • 2021. október 1.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

 • www.kapas.hu

A publikálási időpontja: 2021. szeptember 3.

________________________________________________________________________________________

                                               

Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata

Tüdőgondozó-Ernyőképszűrő Szakrendelés

1 fő Pulmonológus-allergológus asszisztens, vagy OKJ Ápoló 

munkakör betöltésére

Az egészségügyi szolgálati jogviszony időtartama:

 • Határozatlan idejű egészségügyi szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: heti 40 óra 3 hónapos munkaidőkeret

A munkavégzés helye: 1027 Budapest, Tölgyfa u. 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • asszisztensi tevékenység, végzettségben meghatározott szakmai kompetenciának megfelelő munkavégzés, munkaköri leírásban rögzített irányelvek alapján.

Illetmény és juttatások:

 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2020. évi C. Törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet
 • Pulmonológus-allergológus asszisztens, vagy OKJ Ápolói végzettség
 • Érvényes működési nyilvántartási kártya megléte
 • MESZK tagság
 • COVID – igazolvány megléte

 Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Önéletrajz
 • Végzettséget igazoló okiratok másolatai
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Működési nyilvántartásról másolat
 • MESZK tagsági igazolás
 • Nyilatkozat - Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a bíráló bizottság megtekintheti, továbbá a pályázó a személyes adatait is tartalmazó pályázati anyagát a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata rendelkezésére bocsátja annak erre vonatkozó, írásban történő visszavonásáig
 • A postai úton beküldött pályázati anyag - sikertelen pályázat esetén, a pályázati lezárás után, - postai úton, tértivevényes ajánlott küldeményként, a megadott lakcímre minden esetben visszaküldésre kerül.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 • 2021. október 11.

A pályázat benyújtásának határideje:

 • 2021. szeptember 24.
 • A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tornyosné Bagosi Melinda ápolási igazgató nyújt, a 488-7500 telefonszámon

A pályázat benyújtásának módja:

 • A pályázatot postai úton, vagy személyesen lehet eljuttatni a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata, 1027 Budapest, Kapás u. 22. címre, Tornyosné Bagosi Melinda ápolási igazgatónak címezve.
 • Kérjük, a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IG/2021/659/4. valamint a munkakör megnevezését: „Tüdőgondozó / Asszisztens”.

A pályázat elbírálásának határideje:

 • 2021. október 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

 • www.kapas.hu

A publikálás időpontja: 2021. szeptember 3.

_______________________________________________________________________________________

                                                                                                                     

Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata

Gasztroenterológia

1 fő OKJ Ápoló

munkakör betöltésére

Az egészségügyi szolgálati jogviszony időtartama:

 • Határozatlan idejű egészségügyi szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: heti 40 óra 3 hónapos munkaidőkeret 

A munkavégzés helye: 1027 Budapest, Kapás u. 22. és telephelye 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • asszisztensi tevékenység, végzettségben meghatározott szakmai kompetenciának megfelelő munkavégzés, munkaköri leírásban rögzített irányelvek alapján.

Illetmény és juttatások:

 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2020. évi C. Törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet
 • OKJ Ápolói végzettség
 • Érvényes működési nyilvántartási kártya megléte
 • MESZK tagság
 • COVID – igazolvány megléte

 Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Önéletrajz
 • Végzettséget igazoló okiratok másolatai
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Működési nyilvántartásról másolat
 • MESZK tagsági igazolás
 • Nyilatkozat - Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a bíráló bizottság megtekintheti, továbbá a pályázó a személyes adatait is tartalmazó pályázati anyagát a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata rendelkezésére bocsátja annak erre vonatkozó, írásban történő visszavonásáig
 • A postai úton beküldött pályázati anyag - sikertelen pályázat esetén, a pályázati lezárás után, - postai úton, tértivevényes ajánlott küldeményként, a megadott lakcímre minden esetben visszaküldésre kerül.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 • 2021. október 11.

A pályázat benyújtásának határideje:

 • 2021. szeptember 24.
 • A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tornyosné Bagosi Melinda ápolási igazgató nyújt, a 488-7500 telefonszámon

A pályázat benyújtásának módja:

 • A pályázatot postai úton, vagy személyesen lehet eljuttatni a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata, 1027 Budapest, Kapás u. 22. címre, Tornyosné Bagosi Melinda ápolási igazgatónak címezve.
 • Kérjük, a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IG/2021/1019. valamint a munkakör megnevezését: „Gasztroenterológia / Asszisztens”.

A pályázat elbírálásának határideje:

 • 2021. október 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

 • www.kapas.hu

A publikálás időpontja: 2021. szeptember 3.

______________________________________________________________________________________

                                                                                                                       

Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata

Laboratórium telephelyeire 

1 fő Általános laboratóriumi asszisztens

munkakör betöltésére

Az egészségügyi szolgálati jogviszony időtartama:

- Határozatlan idejű egészségügyi szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: heti 40 óra, 3 hónapos munkaidőkeret

A munkavégzés helye: 1027 Budapest, Kapás u. 22. és telephelyei

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • asszisztensi tevékenység, végzettségben meghatározott szakmai kompetenciának megfelelő munkavégzés, munkaköri leírásban rögzített irányelvek alapján.

Illetmény és juttatások:

 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2020. évi C. Törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet
 • Általános laboratóriumi asszisztensi végzettség
 • Érvényes működési nyilvántartási kártya megléte
 • MESZK tagság
 • COVID – igazolvány megléte

Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Önéletrajz
 • Végzettséget igazoló okiratok másolatai
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Működési nyilvántartásról másolat
 • MESZK tagsági igazolás
 • Nyilatkozat - Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a bíráló bizottság megtekintheti, továbbá a pályázó a személyes adatait is tartalmazó pályázati anyagát a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata rendelkezésére bocsátja annak erre vonatkozó, írásban történő visszavonásáig

A postai úton beküldött pályázati anyag – sikertelen pályázat esetén, a pályázati lezárás után, - postai úton, tértivevényes ajánlott küldeményként, a megadott lakcímre minden esetben visszaküldésre kerül.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 • 2021. október 11.

A pályázat benyújtásának határideje:

 • 2021. szeptember 24.
 • A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tornyosné Bagosi Melinda ápolási igazgató, a 488-7500 telefonszámon, továbbá Dr. Visnyay Beáta Laborvezető főorvos a 488-7558 telefonszámon nyújt.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot postai úton, vagy személyesen lehet eljuttatni a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata, 1027 Budapest, Kapás u. 22. címre, Tornyosné Bagosi Melinda ápolási igazgatónak címezve.

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IG/2021/403/4., valamint a munkakör megnevezését: „Laboratóriumi asszisztens”.

A pályázat elbírálásának határideje:

 • 2021. október 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

 • www.kapas.hu

A publikálási időpontja: 2021. szeptember 3.

___________________________________________________________________________________

                                                                                                                      

Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata

Laboratórium telephelyeire

1 fő Adminisztratív

munkakör betöltésére

Az egészségügyi szolgálati jogviszony időtartama:

- Határozatlan idejű egészségügyi szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: heti 40 óra, 3 hónapos munkaidőkeret

A munkavégzés helye: 1027 Budapest, Kapás u. 22. és telephelyei

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • a vizsgálatokhoz kapcsolódó adminisztratív tevékenység,
 • a betegek személyes adatainak rögzítése,
 • a laboratóriumi kérések, vizsgálatok számítógépen történő feldolgozása a munkaköri leírásban rögzített irányelvek alapján.

Illetmény és juttatások:

 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2020. évi C. Törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet
 • Érettségi bizonyítvány
 • COVID – igazolvány megléte

Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Önéletrajz
 • Végzettséget igazoló okiratok másolatai
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Nyilatkozat - Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a bíráló bizottság megtekintheti, továbbá a pályázó a személyes adatait is tartalmazó pályázati anyagát a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata rendelkezésére bocsátja annak erre vonatkozó, írásban történő visszavonásáig

A postai úton beküldött pályázati anyag – sikertelen pályázat esetén, a pályázati lezárás után, - postai úton, tértivevényes ajánlott küldeményként, a megadott lakcímre minden esetben visszaküldésre kerül.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 • 2021. október 11.

A pályázat benyújtásának határideje:

 • 2021. szeptember 24.
 • A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tornyosné Bagosi Melinda ápolási igazgató, a 488-7500 telefonszámon, továbbá Dr. Visnyay Beáta Laborvezető főorvos a 488-7558 telefonszámon nyújt.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot postai úton, vagy személyesen lehet eljuttatni a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata, 1027 Budapest, Kapás u. 22. címre, Tornyosné Bagosi Melinda ápolási igazgatónak címezve.

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IG/2021/403/5., valamint a munkakör megnevezését: „Laboratóriumi asszisztens”.

A pályázat elbírálásának határideje:

 • 2021. október 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

 • www.kapas.hu

A publikálási időpontja: 2021. szeptember 3.

________________________________________________________________________________________

                                             

Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata

Területi Védőnők

1 fő Védőnő

munkakör betöltésére

Az egészségügyi szolgálati jogviszony időtartama:

 • Határozatlan idejű egészségügyi szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: heti 40 óra 3 hónapos munkaidőkeret

A munkavégzés helye: 1029 Budapest, Hunyadi u. 81-85.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • védőnői munkakör, a jelenleg érvényes és hatályos jogszabályokban foglaltak végrehajtása

Illetmény és juttatások:

 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az egészségügyi jogviszonyban foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2020. évi C. Törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet
 • Főiskola, védőnő szak
 • Érvényes működési nyilvántartási kártya megléte
 • MESZK tagság
 • COVID – igazolvány megléte

 Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Önéletrajz
 • Végzettséget igazoló okiratok másolatai
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Működési nyilvántartásról másolat
 • MESZK tagsági igazolás
 • Nyilatkozat - Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a bíráló bizottság megtekintheti, továbbá a pályázó a személyes adatait is tartalmazó pályázati anyagát a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata rendelkezésére bocsátja annak erre vonatkozó, írásban történő visszavonásáig
 • A postai úton beküldött pályázati anyag - sikertelen pályázat esetén, a pályázati lezárás után, - postai úton, tértivevényes ajánlott küldeményként, a megadott lakcímre minden esetben visszaküldésre kerül.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 • 2021. október 11.

A pályázat benyújtásának határideje:

 • 2021. szeptember 24.
 • A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tornyosné Bagosi Melinda ápolási igazgató nyújt, a 488-7500 telefonszámon

A pályázat benyújtásának módja:

 • A pályázatot postai úton, vagy személyesen lehet eljuttatni a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata, 1027 Budapest, Kapás u. 22. címre, Tornyosné Bagosi Melinda ápolási igazgatónak címezve.
 • Kérjük, a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IG/2021/664/5. valamint a munkakör megnevezését: „Hunyadi Védőnők/Védőnő”.

A pályázat elbírálásának határideje:

 • 2021. október 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

 • www.kapas.hu

A publikálás időpontja: 2021. szeptember 3.

_________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Betegjogi képviselő neve elérhetősége félfogadás helye és ideje Betegjogok Egészségügyi dolgozók jogai Sürgősség esetei Beutaló kötelezettség Külföldiek ellátása Módosult GFR formula Térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások Vonatkozó jogszabályok Főigazgatói utasítás hálapénzről Panaszügyek kezelése Háziorvos által kérhető vizsgálatok Laboratóriumi vizsgálatkérő lap OEK terhes luesz kérő 2020 Labor lelet elektronikus elérési útvonala Lelet átvételi meghatalmazás TÁJÉKOZTATÓ tüdőszűrés változásáról NYILATKOZAT működési engedélyről HÁZIREND Tájékoztató CT, MRI beutalásról Vizsgálati előkészítések A nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű, intézmény által kötött szerződések 2014. A nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű, intézmény által kötött szerződések 2015. A nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű, intézmény által kötött szerződések 2016. A nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű, intézmény által kötött szerződések 2017. Közbeszerzési terv 2014. Közbeszerzési terv 2015. Közbeszerzési terv 2016. Közbeszerzési terv 2017. Gyógyászati segédeszköz bolt Internetes előjegyzés EESZT bevezetését követően alkalmazandó laborbeutalás labor:szakorvosi kemia 2020 labor:szakorvosi mikrobiol tenyésztés 2020 labor:szakorvosi mikrobiol szerológia 2020 labor:szerologia alapellatas 2020 labor:tenyésztés alapellátás 2020 labor:jános_vércsopkérő labor:OEKvizsgalatkero_terhes_hepatitisz_szures1 labor:ovszkéről labor:privát hemosztázi 2020 labor:privát kémia 2020 labor:privát mikrobiol szerológia 2020 labor:privát mikrobiol tenyésztés 2020 labor:privát nyomelem 2020 szakorvosi genetikai 2020 Külső intézetekbe kiküldendő vizsgálatok Egészségügyi leletek megtekintése (EESZT) Missziós nyilatkozat Adatvédelmi adatkezelési és adatbiztonsági szabályzat Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató Közbeszerzés statisztika (2018) Eljárásrend_COVID19 Fejfájás szakrendelés tájékoztatás COVID19_idosek_segitese_EMMI_20200315 COVID19_magasabb_kockazatu_csoportok_EMMI_20200311 COVID19_munkaltatoilehetosegek_EMMI_20200311 COVID19_szulok_nagyszulok_vedelme_EMMI_20200311 COVID19_tappenztajekoztato_EMMI_20200311 COVID19_gyogyszer_kivaltasa_20020315 COVID19_gyogyszerkivaltas_infografika_20200314 COVID19_megelozes_12pontja_20200315 COVID19_helyes_kohoges_gyerek_20200315 COVID19_kezmosas_menete_gyerek_297×420_20020315 COVID19_varandosok_kismamak_csecsemok_EMMI_20200311 COVID19_gyermekek_EMMI_20200311 COVID19_kontaktszamcsokkentes_EMMI_20200311 COVID19_priorizalt_teendok_EMMI_20200315 COVID19_szervezet_vedekezokepesseg_EMMI_20200313 COVID19_TAJ_nelkul_EMMI_20200314 COVID19_altalanos_ovintezkedesek_EMMI_20200311s COVID19_elkulonites_megfigyeles_EMMI_20200312 COVID19_maszk_viselese_20020315 COVID19_tarsashazban_karanten_20200315 Járványügyi kérdőív és adatkezelési tájékoztató Telemedicinális ellátás alkalmazásának szabályzata Semmelweis-nap július 1.


FENNTARTÓ: BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT