Állásajánlatok

ÁNTSZ által elrendelt köt. tüdőszűrésÁllásajánlataink

 


ÁLLÁSPÁLYÁZATOK


Budapest Főváros II. Kerületi Önlormányzat Egészségügyi Szolgálata a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A-alapján pályázatot hírdet

Munkakör betöltésére: 1 fő Kardiológiai és angiológiai szakasszisztens (54), vagy OKJ Ápoló, PULZUS Egészség Központ
Közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: heti 40 óra 4 hónapos munkaidőkeret
A munkavégzés helye: 1024 Budapest, Fillér utca 4-6.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: asszisztensi tevékenység, végzettségben meghatározott szakmai kompetenciának megfelelő munkavégzés, munkaköri leírásban rögzített irányelvek alapján.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az rányadók.
Pályázati feltételek: Magyar állampolgárság, büntetlen előélet  Kardiológiai és angiológiai szakasszisztens (54), vagy OKJ Ápoló végzettség  Érvényes működési nyilvántartási kártya megléte MESZK tagság
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Önéletrajz  Végzettséget igazoló okiratok másolatai  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány  Működési nyilvántartásról másolat  MESZK tagsági igazolás  Nyilatkozat – Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a bíráló bizottság megtekintheti, továbbá a pályázó a személyes adatait is tartalmazó pályázati anyagát a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata rendelkezésére bocsátja annak erre vonatkozó, írásban történő visszavonásáig.  A postai úton beküldött pályázati anyag – sikertelen pályázat esetén, a pályázati lezárás után, - postai úton, tértivevényes ajánlott küldeményként, a megadott lakcímre minden esetben visszaküldésre kerül.
A munkakör betöltésének időpontja: 2020. február 3.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 10.
A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot postai úton, vagy személyesen lehet beadni a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata, 1027 Budapest, Kapás u. 22. címre, Tornyosné Bagosi Melinda ápolási igazgatónak címezve.  Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IG/2019/515/6., valamint a munkakör megnevezését: „Pulzus / Kardiológiai és angiológiai szakasszisztens, vagy OKJ Ápoló”.  Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IG/2019/515/5., valamint a munkakör megnevezését: „Pulzus / Kardiológiai és angiológiai szakasszisztens, vagy OKJ Ápoló”.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 24.
A pályázati kiírás további közétételi helye, ideje: www.kozigallas.gov.hu
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információk: A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tornyosné Bagosi Melinda ápolási igazgató nyújt a 488-7500 telefonszámon.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. november 22.
Betegjogi képviselő neve elérhetősége félfogadás helye és ideje Betegjogok Egészségügyi dolgozók jogai Sürgősség esetei Beutaló kötelezettség Külföldiek ellátása Módosult GFR formula Térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások Vonatkozó jogszabályok Főigazgatói utasítás hálapénzről Panaszügyek kezelése Háziorvos által kérhető vizsgálatok Laboratóriumi vizsgálatkérő lap Lelet átvételi meghatalmazás TÁJÉKOZTATÓ tüdőszűrés változásáról NYILATKOZAT működési engedélyről HÁZIREND Tájékoztató CT, MRI beutalásról Vizsgálati előkészítések A nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű, intézmény által kötött szerződések 2014. A nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű, intézmény által kötött szerződések 2015. A nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű, intézmény által kötött szerződések 2016. A nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű, intézmény által kötött szerződések 2017. Közbeszerzési terv 2014. Közbeszerzési terv 2015. Közbeszerzési terv 2016. Közbeszerzési terv 2017. Gyógyászati segédeszköz bolt Internetes előjegyzés EESZT bevezetését követően alkalmazandó laborbeutalás labor:synlab szakorvosi kemia 2019 labor:synlab tenyesztés szakorvosi 2019 labor:synlab_szerol_szakorvosi 2019 labor:synlab szerologia alapellatas 2019 labor:synlab_tenyésztés_alapellátás 2019 labor:jános_vércsopkérő labor:OEKvizsgalatkero_terhes_hepatitisz_szures1 labor:ovszkéről labor:Synlab kémia háziorvosi 2019 labor:synlabPRIVAT_KEMIA 2019 labor:synlabPRIVAT_SZEROLOGIA 2019 labor:synlabPRIVAT_TENYESZTES 2019 labor:synlab genetikai kérőlap szakorvosi 2019 Külső intézetekbe kiküldendő vizsgálatok Egészségügyi leletek megtekintése (EESZT) Missziós nyilatkozat Adatvédelmi adatkezelési és adatbiztonsági szabályzat Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató Közbeszerzés statisztika (2018)


FENNTARTÓ: BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT