Állásajánlatok

ÁNTSZ által elrendelt köt. tüdőszűrésÁllásajánlataink

FELHÍVÁS

A II.  kerületben házi gyermekorvosi praxis eladó!

Érdeklődni lehet: Lénárt Éva alapellátásért felelős koordinátornál

                                  Telefon: 06/70 376-1333ÁLLÁSPÁLYÁZATOK


Budapest Főváros II. Kerületi Önlormányzat Egészségügyi Szolgálata a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A-alapján pályázatot hírdet

Munkakör betöltésére: Szemész szakorvos
Közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Budapest, 1027 Budapest, Kapás utca 22.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A járóbeteg-ellátás kereteiben nyújtható szemészeti vizsgálatok, kisműtétek végzése, terápiás eljárások alkalmazása, a részleg szakmai vezetőjének irányítása alapján.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az rányadók.
Pályázati feltételek: Egyetem, szemészeti szakvizsga, •         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet •         MOK tagság •         Érvényes működési nyilvántartás
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Önéletrajz •         Végzettséget igazoló okiratok másolatai •         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány •         Működési nyilvántartásról másolat •         MOK tagsági igazolás •         Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a bizottság megtekintheti •         Nyilatkozat arról, hogy a sikertelen pályázat lezárását követően a pályázati anyagára igényt tart
A munkakör betöltésének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 20.
A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat címére történő megküldésével (1027 Budapest, Kapás utca 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IG/2017/865/2. , valamint a munkakör megnevezését: Szemész szakorvos. vagy •         Elektronikus úton Dr. Polák László főigazgató főorvos részére a euszolgig@kapas.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 29.
A pályázati kiírás további közétételi helye, ideje: www.kozigallas.gov.hu
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információk: A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Polák László főigazgató főorvos nyújt, a 488-7500 -os telefonszámon.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. december 5.
Betegjogi képviselő neve elérhetősége félfogadás helye és ideje Betegjogok Egészségügyi dolgozók jogai Sürgősség esetei Beutaló kötelezettség Külföldiek ellátása Módosult GFR formula Térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások Vonatkozó jogszabályok Főigazgatói utasítás hálapénzről Panaszügyek kezelése Háziorvos által kérhető vizsgálatok Laboratóriumi vizsgálatkérő lap Lelet átvételi meghatalmazás TÁJÉKOZTATÓ tüdőszűrés változásáról NYILATKOZAT működési engedélyről HÁZIREND Tájékoztató CT, MRI beutalásról Vizsgálati előkészítések A nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű, intézmény által kötött szerződések Gyógyászati segédeszköz bolt Internetes előjegyzés EESZT bevezetését követően alkalmazandó laborbeutalás labor:synlab_Szakorvosi_kemia labor:synlab_szerol_háziorvosi labor:synlab_szerol_szakorvosi labor:synlab_teny_szakorvosi labor:synlab_tenyésztés_háziorvosi labor:jános_vércsopkérő labor:OEKvizsgalatkero_terhes_hepatitisz_szures1 labor:ovszkéről labor:SynlabkémiaHaziorvosi labor:synlabPRIVAT_KEMIA_20170701 labor:synlabPRIVAT_SZEROLOGIA_-20170601 labor:synlabPRIVAT_TENYESZTES_-20170601 Külső intézetekbe kiküldendő vizsgálatok


FENNTARTÓ: BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT