Állásajánlatok

ÁNTSZ által elrendelt köt. tüdőszűrésÁllásajánlataink

FELHÍVÁS

A II.  kerületben körzeti nővért keresünk!

Érdeklődni lehet: Lénárt Éva alapellátásért felelős koordinátornál

                                  Telefon: 06/70 376-1333ÁLLÁSPÁLYÁZATOK


Budapest Főváros II. Kerületi Önlormányzat Egészségügyi Szolgálata a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A-alapján pályázatot hírdet

Munkakör betöltésére: 1 fő Ápoló (54), vagy Diabetológiai szakápoló (54)
Közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Budapest, 1027 Budapest, Kapás u. 22.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Asszisztensi  tevékenység,  végzettségben  meghatározott  szakmai  kompetenciának megfelelő munkavégzés, munkaköri leírásban rögzített irányelvek alapján.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az rányadók.
Pályázati feltételek:   Felsőfokú képesítés, Ápoló (54), vagy Diabetológiai szakápoló (54) végzettség, •         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet •         MESZK tagság •         Működési nyilvántartásban szerepel
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  Önéletrajz •         Végzettséget igazoló okiratok másolatai •         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány •         Működési nyilvántartásról másolat •         MESZK tagsági igazolás •         Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a bizottság megtekintheti •         Nyilatkozat arról, hogy a sikertelen pályázat lezárását követően a pályázati anyagára igényt tart
A munkakör betöltésének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. június 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 15.
A pályázat benyújtásának módja:   Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat címére történő megküldésével (1027 Budapest, Kapás u. 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IG/2017/406. , valamint a munkakör megnevezését: 1 fő Ápoló (54), vagy Diabetológiai szakápoló (54). •         Elektronikus úton Tornyosné Bagosi Melinda ápolási igazgató részére a apig@kapas.hu E­mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje:  2017. május 24.
A pályázati kiírás további közétételi helye, ideje: www.kozigallas.gov.hu
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információk: A  pályázati  kiírással  kapcsolatosan  további  információt  Tornyosné  Bagosi  Melinda ápolási igazgató nyújt, a 488­7500 ­os telefonszámon.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. április 25.
Betegjogi képviselő neve elérhetősége félfogadás helye és ideje Betegjogok Egészségügyi dolgozók jogai Sürgősség esetei Beutaló kötelezettség Külföldiek ellátása Módosult GFR formula Térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások Vonatkozó jogszabályok Főigazgatói utasítás hálapénzről Panaszügyek kezelése Háziorvos által kérhető vizsgálatok Laboratóriumi vizsgálatkérő lap Lelet átvételi meghatalmazás TÁJÉKOZTATÓ tüdőszűrés változásáról NYILATKOZAT működési engedélyről HÁZIREND Tájékoztató CT, MRI beutalásról Vizsgálati előkészítések A nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű, intézmény által kötött szerződések Gyógyászati segédeszköz bolt Internetes előjegyzés


FENNTARTÓ: BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT