Állásajánlatok

ÁNTSZ által elrendelt köt. tüdőszűrésÁllásajánlataink

FELHÍVÁS

A II.  kerületben körzeti nővért keresünk!

Érdeklődni lehet: Lénárt Éva alapellátásért felelős koordinátornál

                                  Telefon: 06/70 376-1333ÁLLÁSPÁLYÁZATOK


Budapest Főváros II. Kerületi Önlormányzat Egészségügyi Szolgálata a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A-alapján pályázatot hírdet

Munkakör betöltésére: 1 fő Iskolavédőnő
Közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2018.01.17. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Budapest, 1022 Budapest, Marczibányi tér 1. Budapest, 1022 Budapest, Fillér utca 70-76.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A munkakör jelenleg érvényes és hatályos jogszabályokban foglaltak végrehajtása az alábbi intézményekben: Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium és Zenei Alapfokú Művészeti Iskola (1022 Budapest, Marczibányi tér 1.); Fillér Utcai Általános Iskola, (1022 Budapest, Fillér utca 70-76.).
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az rányadók.
Pályázati feltételek: Főiskola, védőnői szak, • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet • Működési nyilvántartásban szerepel • MESZK tagság
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Önéletrajz • Végzettséget igazoló okiratok másolatai • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány • Működési nyilvántartásról másolat • MESZK tagsági igazolás • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a bizottság megtekintheti • Nyilatkozat arról, hogy a sikertelen pályázat lezárását követően a pályázati anyagára igényt tart
A munkakör betöltésének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. április 18. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 31.
A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat címére történő megküldésével (1027 Budapest, Kapás utca 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IG/2017/223. , valamint a munkakör megnevezését: 1 fő Iskolavédőnő. vagy • Elektronikus úton apig@kapas.hu oldalon keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 7.
A pályázati kiírás további közétételi helye, ideje: www.kszk.gov.hu
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információk: A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tornyosné Bagosi Melinda ápolási igazgató nyújt, a 488-7500 -os telefonszámon.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. március 7.
Betegjogi képviselő neve elérhetősége félfogadás helye és ideje Betegjogok Egészségügyi dolgozók jogai Sürgősség esetei Beutaló kötelezettség Külföldiek ellátása Módosult GFR formula Térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások Vonatkozó jogszabályok Főigazgatói utasítás hálapénzről Panaszügyek kezelése Háziorvos által kérhető vizsgálatok Laboratóriumi vizsgálatkérő lap Lelet átvételi meghatalmazás TÁJÉKOZTATÓ tüdőszűrés változásáról NYILATKOZAT működési engedélyről HÁZIREND Tájékoztató CT, MRI beutalásról Vizsgálati előkészítések A nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű, intézmény által kötött szerződések Gyógyászati segédeszköz bolt Internetes előjegyzés


FENNTARTÓ: BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT