Egyéb szolgáltatások - Foglalkozás-egészségügyi ellátás

Szűrővizsgálatok Foglalkozás egészségügyi ellátás

A foglalkozás-egészségügyi szolgálat a 1993. évi XCIII. Törvény ( Mvt), 18/2007 (V.10.) SZMM rendelettel módosított 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet, és a 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet rendelkezéseinek megfelelő, teljes körű foglalkozás-egészségügyi alapellátást nyújt. A szolgáltatás nyújtásának feltétele az intézettel kötött szerződés.
A szerződés keretében a foglalkozás-egészségügyi osztály a rendelkezésre álló intézményi szakorvosi háttérrel és korszerű diagnosztikus lehetőségekkel magas színvonalú foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást nyújt.

SZOLGÁLTATÁSAINK

 • munkaköri alkalmassági vizsgálatok (előzetes, időszakos, soron kívüli, záró) végzése és az alkalmasság véleményezése
 • foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciós esetek kivizsgálása és bejelentése
 • A munkavégzés egészség károsító hatásainak felmérése és a munkahelyi veszélyforrások feltárása, hogy a cég, mint munkáltató, megfeleljen a hatályos jogszabályok előírásainak
 • segítség az elsősegélynyújtás és a sürgős orvosi ellátás megszervezéséhez
 • egyéni védőeszközökkel kapcsolatos tanácsadás
 • munkavállalók munkakörülményeivel kapcsolatos felvilágosítás
 • minden egyéb feladat melyet a mindenkor érvényes jogszabályok előírnak

MUNKAKÖRI ALKALMASSÁG VIZSGÁLATA ÉS VÉLEMÉNYEZÉSE

PREVENTIV FELADAT, MELYNEK CÉLJA:
Megállapítani az egyén arra való alkalmasságát, hogy tudja -e teljesíteni feladatait önmaga és mások veszélyeztetése nélkül, elősegíteni a munka adaptálását a munkát végző emberhez, segíteni az egyént egészsége fenntartásában vagy javításában, illetőleg a munkahelyi egészségkárosodások megelőzése.
Ennek érdekében az alábbi feladatokat kell megoldani:

 • Meg kell határozni a munkaköri össz-megterhelést
 • Meg kell ismerni az egyén egészségi állapotát
 • A munkaköri össz-megterhelés és az egyén egészségi állapotának összevetése alapján meg kell ítélni, hogy megfelel e a munka elvégzéséhez szükséges követelményeknek, alkalmas- e a munkakör ellátására

AZ ALKALMASSÁG MEGÍTÉLÉSÉNEK ELSő FÁZISA A MUNKAKÖRI ÖSSZMEGTERHELÉS MEGHATÁROZÁSA

 A MUNKAHELYEN VÉGZETT VIZSGÁLAT CÉLJA:

 • a munkakörülmények (munkahely, munkahelyi környezet) megismerése és jellemzése
 • a foglalkozás (munkavégzés) megítélése és analízise

A MUNKAKÖRI ALKALMASSÁG MEGÍTÉLÉSÉNEK MÁSODIK FÁZISA A DOLGOZÓ EGÉSZSÉGI ALKALMASSÁGÁNAK VIZSGÁLATA

1993. évi XCIII. Törvény (Mvt), és a 18/2007 (V.10.) SZMM rendelettel módosított 33/1998 NM RENELET 15.§- alapján  a munkáltatónak írásban kell rögzíteni a vizsgálatok rendjét (feladatokat, munkaköröket, gyakoriságot, használandó nyomtatványokat stb.)

ELőZETES MUNKAKÖRI ALKALMASSÁGI VIZSGÁLAT

 • a munkavégzés megkezdése előtt valamennyi munkavállalónál
 • fennálló munkaviszony esetén a munkahely vagy a munkakör megváltozása esetén
 • két hetet meghaladó külföldi munkavégzés esetén, ha
  • közepesen nehéz vagy nehéz fizikai munka
  • a munkahelyi megterhelés várhatóan nagyobb
   foglalkozás-egészségügyi orvos a munkavállaló egészségi állapota alapján szükségesnek tartja

IDőSZAKOS MUNKAKÖRI ALKALMASSÁGI VIZSGÁLAT

CÉLJA a munkahelyi eredetű egészségkárosodások  (foglalkozási betegségek, munkabalesetek) megelőzése és annak a megállapítása, hogy nem alakult-e ki a vizsgált személynél olyan, a foglalkozástól független megbetegedés, amely a munkakör ellátásra való alkalmasságot befolyásolja és/, vagy egészségügyi ellátást igényel.

 SORON KÍVÜLI MUNKAKÖRI ALKALMASSÁGI VIZSGÁLAT

 • A munkavállaló egészségi állapotának olyan megváltozása, amely feltehetően befolyásolja munkaalkalmasságát
 • Az egészségügyi nyilatkozatban felsorolt panasz, tünet esetén
 • Elszenvedett heveny foglalkozási megbetegedés, vagy fokozott expozíció
 • Eszméletvesztéssel járó rosszullét, vagy ismétlődő munkabaleset
 • Rosszullétek, vagy betegség után, amely feltehetően munkahelyi okokra vezethetők vissza
 • 30 napot elérő vagy meghaladó keresőképtelenség után
 • nem várt esemény következtében elszenvedett fokozott expozíciót követőn
 • a munkavégzés, nem egészségügyi okból történő, tartós ( fél évet meghaladó) szüneteltetése után

ZÁRÓ VIZSGÁLAT

 • rákkeltő anyagok expoziciójában dolgozók a tevékenység befejezésekor, vagy a munkaviszony bármely okból történő megszűnésekor
 • idült foglalkozási betegség veszélyével járó munkakör
 • legalább négy éven át korkedvezményre jogosító munkakörben való foglalkoztatást követőn
 • külföldi munkavégzésből végleges hazatérést követően

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

 1. a vizsgálatra el kell hozni korábbi, más szakellátás során kapott leleteit, zárójelentéseit,
 2. utolsó tüdőszűrésről kapott igazolását,
 3. "Egészségügyi nyilatkozat és vizsgálati adatok"c.könyvecskét (ha van ilyen)
 4. A vizsgálat fájdalommentes, belgyógyászati fizikális vizsgálat, látásélesség és színlátás vizsgálat, bizonyos esetekben EKG vizsgálat
 5. További kiegészítő vizsgálatra a vizsgáló orvos döntése alapján a munkavállaló munkaköre és egészségi állapota alapján kerül sor (előfordul, hogy további kivizsgálásra háziorvosához irányítjuk)

A pácienseket telefonos előjegyzés alapján fogadjuk ezzel is elkerülve a felesleges várakozást.
Telefon: 336-0897, 336-0898

Foglalkozásegészségügyi rendelő címe:
1027 Budapest, Ady E.u.1.

Rendelési idők
Hétfő-Péntek                                     8-20 óráig

2008. évben érvényes áraink:
Foglalkozásegészségügyi szolgáltatás kategóriánként
"A"                             15,000 Ft/fő/év
"B"                             13,000. Ft/fő/év
"C"                             10,500 Ft/fő/év
"D"                               8000 Ft/fő/év

Kiegészítő szolgáltatásaink:

  Szűrő vizsgálatok:

A vállalatok, gazdálkodó szervezetek számára alapvető érdek, hogy hozzájáruljanak a betegségek megelőzéséhez, a gyógyulási időszak lerövidítéséhez, hogy figyeljenek a dolgozóik egészségi állapotára. Hiszen a megbetegedés és a hosszú betegállomány nemcsak az egyén, hanem a gazdálkodó szervezet vagy cég szempontjából is káros következménnyel jár. Az "idő pénz, a kiesett időveszteség" elv igazságát a vállalati vezetők jól érzékelik: számokban sokszor ki nem fejezhető a veszteség (pl. az elmaradt üzlet bevétele), amit a dolgozók betegállománya a vállalatnak okoz. Sajnos az elmúlt években hazánkban a nyugati normákat többszörösen meghaladta a táppénzen töltött napok száma. A dolgozók rendszeres szűrővizsgálata azért is előnyös, mert egyfelől a cég gondoskodását jelzi (ezzel egyfajta erkölcsi ösztönző hatást is kifejt), másfelől pedig azért, mert az egészségtudat jótékony hatást gyakorol a teljesítményre.

Mit kínál egészségfelmérő programunk?

Kórházi bennfekvés nélkül, pár óra alatt az Egészségügyi Szolgálat programjainak segítségével kiszűrjük a tünetmentes, betegséget megelőző állapotot. Szakorvosaink az egészségfelmérő program eredményének birtokában javaslatot tesznek a páciens személyére szabott esetleges további szakvizsgálatokra, melyeket szakrendeléseinken házon belül elvégezzük, vagy tanácsot adunk az Önt veszélyeztető életmódi, környezeti ártalmak semlegesítésére.
Maximális diszkréció mellett hiteles választ adunk Önnek az egészségével kapcsolatos kérdéseire. Dokumentáljuk és összefoglaljuk az elvégzett vizsgálatok eredményét.

Ajánlatunk többszintű egészségfelmérő programot tartalmaz, melyeket a szűrővizsgálatok menüpontban részletezünk.


Betegjogi képviselő neve elérhetősége félfogadás helye és ideje Betegjogok Egészségügyi dolgozók jogai Sürgősség esetei Beutaló kötelezettség Külföldiek ellátása Módosult GFR formula Térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások Vonatkozó jogszabályok Főigazgatói utasítás hálapénzről Panaszügyek kezelése Háziorvos által kérhető vizsgálatok Laboratóriumi vizsgálatkérő lap Lelet átvételi meghatalmazás TÁJÉKOZTATÓ tüdőszűrés változásáról NYILATKOZAT működési engedélyről HÁZIREND Tájékoztató CT, MRI beutalásról Vizsgálati előkészítések A nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű, intézmény által kötött szerződések 2014. A nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű, intézmény által kötött szerződések 2015. A nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű, intézmény által kötött szerződések 2016. A nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű, intézmény által kötött szerződések 2017. Közbeszerzési terv 2014. Közbeszerzési terv 2015. Közbeszerzési terv 2016. Közbeszerzési terv 2017. Gyógyászati segédeszköz bolt Internetes előjegyzés EESZT bevezetését követően alkalmazandó laborbeutalás labor:synlab_Szakorvosi_kemia labor:synlab_szerol_háziorvosi labor:synlab_szerol_szakorvosi labor:synlab_teny_szakorvosi labor:synlab_tenyésztés_háziorvosi labor:jános_vércsopkérő labor:OEKvizsgalatkero_terhes_hepatitisz_szures1 labor:ovszkéről labor:SynlabkémiaHaziorvosi labor:synlabPRIVAT_KEMIA_20170701 labor:synlabPRIVAT_SZEROLOGIA_-20170601 labor:synlabPRIVAT_TENYESZTES_-20170601 Külső intézetekbe kiküldendő vizsgálatok Közbeszerzés statisztika (2017) Egészségügyi leletek megtekintése (EESZT) Labor 2018.11.10. Missziós nyilatkozat


FENNTARTÓ: BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT